Төгс хүчит Бурханы аврал

Бурханы эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажил шийтгэл үү,аврал уу?

20 цаг 2 минутын өмнө Нийтэлсэн Отгонцэцэг Туяанаа

Зарим хүмүүс Бурханы үгийг уншаад хүн төрөлхтнийг шүүж, яллаж, хараадаг хахир зүйл байна гэж ойлгодог. Хэрвээ Бурхан хүмүүсийг шүүж, хараадаг юм бол тэд яллагдаж, шийтгэгдэхгүй гэж үү хэмээн боддог. Ийм төрлийн шүүлтийг яаж хүн төрөлхтнийг ариусгаж, аврахын тулд гэж хэлж чадаж байна вэ? Бурханы үгэнд ингэж өгүүлдэг: “Бурханы хараадаг зүйл бол хүний дуулгаваргүй зан, Түүний шүүдэг зүйл бол хүний нүгэл юм.” “Үгийн хатуу чанд илчлэлт нь бүгд чамайг зөв замд хөтлөх зорилгын төлөө юм” (“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос). Бурханы эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлыг ойлгох зөв арга зам юу вэ?

Зүүний Аянга |Төгс Хүчит Бурханы Чуулган бол эргэн ирсэн Эзэн Есүс - сүүлчийн өдрүүдийн Христийн Төгс Хүчит Бурхан Хятад дахь ажлын улмаас үүсэн бий болсон юм. хэн нэгэн хүн байгуулаагүй билээ.Христ бол үнэн, зам, амь. Бурханы үгийг уншаад та Бурхан гарч ирснийг харах болно.

Дэлгэрэнгүй Үзэхhttps://mn.godfootsteps.org/

Шашны хүрээний ихэнх хүмүүс Бурханы бүх үг Библид байдаг ба Библиэс гадуур юу ч байсан Түүний үг, ажлыг агуулдаггүй гэж итгэдэг. Тэд Түүний эргэн ирэлтийн талаарх айлдварыг Библиэс гадуур хайдаггүй. Энэ санаатайгаа зууралдаад байвал тэд Эзэний ирэлтийг угтаж чадах уу? Бурхан зөвхөн Библийн хүрээнд л үгийг ярихаар хязгаарлагдаж болох уу?Библид ингэж хэлжээ: “Түүнчлэн Есүсийн хийсэн бусад олон зүйлс байгаа ба хэрэв тэд тэр бүгдийг бичсэн бол тэдний бичсэн номуудыг ертөнц хүртэл өөрөө багтааж чадахгүй байх байсан гэж би боддог” (Иохан 21: 25). Бурхан хэлэхдээ: “Библи дээр бичсэн бүх зүйл нь хязгаарлагдмал ба Бурханы бүх ажлыг дүрсэлж чадахгүй” (“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос).

Зүүний Аянга |Төгс Хүчит Бурханы Чуулган бол эргэн ирсэн Эзэн Есүс - сүүлчийн өдрүүдийн Христийн Төгс Хүчит Бурхан Хятад дахь ажлын улмаас үүсэн бий болсон юм. хэн нэгэн хүн байгуулаагүй билээ.Христ бол үнэн, зам, амь. Бурханы үгийг уншаад та Бурхан гарч ирснийг харах болно.

Дэлгэрэнгүй Үзэхhttps://mn.godfootsteps.org/

Чуулганууд хоосорч эхэлснээс хойш олон ах эгч нар Ариун Сүнсний ажил болон Эзэний оршилыг хажуудаа мэдрэхээ больсон бөгөөд, Эзэний эргэн ирэлтийг тэд бүгд маш их хүсэж байна. Гэвч Эзэн Есүс аль хэдийнэ эргэн ирсэн мэдээг сонсоод бид үүнд яаж итгэлтэй байх вэ?

Зүүний Аянга |Төгс Хүчит Бурханы Чуулган бол эргэн ирсэн Эзэн Есүс - сүүлчийн өдрүүдийн Христийн Төгс Хүчит Бурхан Хятад дахь ажлын улмаас үүсэн бий болсон юм. хэн нэгэн хүн байгуулаагүй билээ.Христ бол үнэн, зам, амь. Бурханы үгийг уншаад та Бурхан гарч ирснийг харах болно.

Дэлгэрэнгүй Үзэхhttps://mn.godfootsteps.org/

Шашны хүрээний олон хүн Эзэн үүл хөлөглөн бууж ирнэ гэдэг зөгнөлийг дагадаг бөгөөд тэд Түүнийг ийм маягаар ирж өөрсдийг нь тэнгэрийн хаанчлалд өргөнө гэж хүлээдэг нь Эзэний нууцаар ирнэ гэсэн зөгнөлийг орхигдуулсан хэрэг юм:“Харагтун, Би хулгайч мэт ирнэ” (Илчлэл 16:15). “Шөнө дөлөөр хашхирах дуу гарч, ‘Хараач, сүйт залуу ирлээ; түүнийг угтан авцгаа’ гэлээ” (Матай 25:6). Тэгвэл ийн эдгээр зөгнөлүүд яаж биелэгдэх хэрэг вэ? Одоо бид яаж Эзэний эргэн ирэлтийг угтах ухаалагнтай охид болох вэ ?

Зүүний Аянга |Төгс Хүчит Бурханы Чуулган бол эргэн ирсэн Эзэн Есүс - сүүлчийн өдрүүдийн Христийн Төгс Хүчит Бурхан Хятад дахь ажлын улмаас үүсэн бий болсон юм. хэн нэгэн хүн байгуулаагүй билээ.Христ бол үнэн, зам, амь. Бурханы үгийг уншаад та Бурхан гарч ирснийг харах болно.

Дэлгэрэнгүй Үзэхhttps://mn.godfootsteps.org/

“Гэр бүл дэх улааны суртал” киноны клип: Гаж урсгал гэж яг юу вэ

2018 оны 06-р сарын 21 Нийтэлсэн Отгонцэцэг Туяанаа

Засгийн эрхэнд гармагц Хятадын Коммунист Нам шашин шүтлэгийг улам бүр хавчин дарлаж, Христийн шашин, Католик шашныг гаж урсгал, Библийг гаж урсгалын судар хэмээн олон нийтэд зарласан. Энэ хугацаанд Төгс Хүчит Бурханы Чуулган Эзэн Есүс эргэн ирснийг гэрчилсээр байсан ба үүнийг мөн гаж урсгал хэмээн ХКН буруутгаж байлаа. ХКН бол Бурхангүй үзэлтэй нам. Энэ бол Бурханы дайсан сатаны дэглэм болохоор ямар нэг шашин нь зөв зам уу эсвэл гаж урсгал уу гэдгийг яаж тогтоож чадах юм бэ? Гаж урсгал гэж юу болохыг хүн яаж ялгах ёстой вэ?

Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүс дагалдагч нартаа “Хэрэв Би явж та нарт байр бэлдвэл, Би дахин ирээд та нарыг Өөртөө авна; Би хаана байна, та нар мөн тэнд байна.” (Иохан 14:3) хэмээн амласан. Тэрээр мөн, “Аянга зүүнээс цахилж, баруун зүгт ч гэсэн гялбадаг шиг; хүний Хүүгийн ирэлт нь ч мөн тийм байх болно.” (Матай 24:27) гэж зөгнөсөн билээ. Эцсийн өдрүүдэд, Өөрөө амлаж, урьдчилан хэлсэнчлэн Бурхан дахин бие махбодтой болж дэлхий ертөнцийн Зүүн зүг болох Хятадад, Есүсийн хийсэн золин аврах ажлын суурин дээр үгийг ашиглан шүүлт, гэсгээлт, байлдан дагуулалт болон авралын ажлыг хийхээр бууж ирсэн. Үүгээр, “Шүүлт Бурханы гэрээс эхэлнэ” мөн “Чуулгануудад хандаж Сүнсний хэлснийг чихтэй бүхэн сонсог!” гэсэн Библийн зөгнөл биеллээ олдог. Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажил Нигүүлслийн эрин үеийг төгсгөж Хаанчлалын эрин үеийг эхлүүлсэн. Төгс Хүчит Бурханы хаанчлалын сайн мэдээ Хятадын эх газарт хурдацтай тархсан учраас Төгс Хүчит Бурханы Чуулган бий болсон юм.

Дэлгэрэнгүй Үзэхhttps://mn.godfootsteps.org/

Энэ ертөнцөд дуугаа хадаан мэндэлсэн мөчөөсөө Чи үүргээ гүйцэтгэж эхлэдэг. Бурханы тосолгоо хийгээд төлөвлөгөөгөөр Чи үүргээ хүлээн авч, Амьдралын аян замаа эхэлдэг. Чамд ямар ч далд шалтгаан байсан Аян зам чинь ямар ч байсан Тэнгэрт буй зохион байгуулалт болон зохицуулалтаас Хэн ч зугтаж чадахгүй. Хэн ч хувь тавилангаа хянаж чадахгүй. Зөвхөн бүхнийг захирагч Нэгэн л ийм ажил хийх чадвартай. Хүн оршин бий болсноос хойш Бурхан Өөрийн ажилд тууштай байж Энэ ертөнцийг удирдаж,  Бүх зүйлийн өөрчлөлт, хөдөлгөөнийг чиглүүлдэг. Бүх зүйлийн адил хүн ч бас Амтат тэжээл, бороо хийгээд шүүдрийн дуслыг  Бурханаас чимээгүй, өөрийн мэдэлгүй хүлээн авдаг. Бүх зүйлийн адил хүн ч бас өөрийн мэдэлгүй Бурханы гарын зохицуулалт дор амьдардаг. Хүний сэтгэл, сүнс нь Бурханы гарт бий. Хүний бүхий л амьдрал Бурханы нүдний өмнө бий. Чи үүнд итгэх эсэхээс үл хамааран Алив хийгээд бүх зүйл,  амьд, үхсэн алин болов Бурханы бодлын дагуу шилжиж, өөрчлөгдөж Шинэчлэгдэж мөн үгүй болж байдаг. Ингэж Бурхан бүх зүйлийг захирдаг. “Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Зүүний Аянга |Төгс Хүчит Бурханы Чуулган бол эргэн ирсэн Эзэн Есүс - сүүлчийн өдрүүдийн Христийн Төгс Хүчит Бурхан Хятад дахь ажлын улмаас үүсэн бий болсон юм. хэн нэгэн хүн байгуулаагүй билээ.Христ бол үнэн, зам, амь. Бурханы үгийг уншаад та Бурхан гарч ирснийг харах болно.

Дэлгэрэнгүй Үзэхhttps://mn.godfootsteps.org/


Өргөн уудам орчлон ертөнц даяар тэнгэрийн бүх эрхэс өөр өөрсдийн тойрог замаар маш нарийн шилжин хөдөлдөг. Тэнгэрийн доор уулс, гол, нуур бүгд өөрсдийн гэсэн хил хязгаартай бөгөөд амийн хуулийн дагуу бүх бүтээл дөрвөн улирлын туршид амьдарч, нөхөн үржиж байдаг... Энэ нь ч бас маш нарийн загварчлагдсан—энэ бүхнийг захирч, зохицуулж байгаа Хүчит Нэгэн байдаг уу? Энэ дэлхийд дуугаа хадаан ирснээсээ хойш бид амьдралдаа өөр өөр үүрэг роль гүйцэтгэж эхэлсэн. Бид төрөлтөөс эхлээд өтөл нас хүртэл, өвчнөөс үхэл хүртэл нүүдэллэдэг, баяр хөөр, гуниг зовлонгийн хооронд бэдрэн явдаг... Хүн төрөлхтөн үнэхээр хаанаас ирдэг юм бэ, мөн бид үнэндээ хаашаа явах юм бэ? Бидний хувь заяаг хэн захирч байна вэ? Эрт цаг үеэс өнөөг хүртэл түүхийн урсгалд агуу улс үндэстнүүд үүсэж, гүрэн улсууд гарч ирж, үгүй болж, улс орон болон ард түмэн цэцэглэн мандаж, устан мөхсөн билээ...Байгалийн хуулийн нэгэн адилаар хүн төрөлхтний хөгжлийн хуулиуд цаглашгүй их нууцыг агуулдаг. Та тэдгээрийн хариултыг мэдэхийг хүсэж байна уу? “Бүхнийг Захирагч Нэгэн” хэмээх баримтат кино нь энэ бүхний уг үндсийг мэдэж, энэ бүх нууцыг тайлахад таныг залж чиглүүлэх болно!

Зүүний Аянга |Төгс Хүчит Бурханы Чуулган бол эргэн ирсэн Эзэн Есүс - сүүлчийн өдрүүдийн Христийн Төгс Хүчит Бурхан Хятад дахь ажлын улмаас үүсэн бий болсон юм. хэн нэгэн хүн байгуулаагүй билээ.Христ бол үнэн, зам, амь. Бурханы үгийг уншаад та Бурхан гарч ирснийг харах болно.

Дэлгэрэнгүй Үзэхhttps://mn.godfootsteps.org/

Дун Жиншинь бол Хятадын нэгэн гэр чуулганы номлогч. Тэр Эзэнд гучин жилийн турш итгэсэн бөгөөд үнэнийг хайрладаг; тэр Эзэний үгийг байнга уншиж, түүгээр хөтлөгддөг. Тэр өөрийгөө Эзэний төлөө бахдалтайгаар зарцуулдаг. Номлолын ажлаасаа болж тэр Хятадын коммунист засгийн газрын цагдаад баригдаж, шоронд хоригдон, тэнд хэрцгийлэл, эрүү шүүлтийг туулжээ. Хүнлэг бус шоронгийн амьдралын долоон жилийг туулан гарахад түүнийг залж чиглүүлсэн зүйл нь Эзэний үг байлаа. Гарсных нь дараа түүний хамтрагч Чэнгуан түүнтэй уулзахаар ирж, түүнд Төгс Хүчит Бурханы үгийг уншиж өгч, Бурхан гарч ирсэн бөгөөд эцсийн өдрүүдэд ажиллаж байгаа гэдгийг гэрчилдэг. Тэр мөн түүнд Үг нь Махбодоор Илэрсэн номын нэг хувийг өгчээ. Төгс Хүчит Бурханы үгээс нэлээд ихийг уншсаныхаа дараа Дун Жиншинь тэдгээр нь эрх мэдэлтэй бөгөөд Бурханаас ирсэн гэдгийг мэдэрдэг. Тэр эрж хайхыг эрмэлзсэн зүрх сэтгэлтэй болов. Дун Жиншинь нөхрийнхөө хамтаар Төгс Хүчит Бурханы үгийг шуналтайгаар залгилж, тэдгээр нь бүгд үнэн бөгөөд Бурханы дуу хоолой гэдгийг олж мэдсэн юм. Төгс Хүчит Бурхан бол өөрсдийнх нь олон жилийн турш хүлээсээр байсан Эзэн Есүсийн эргэн ирэлт үнэхээр мөн гэдгийг тэд тогтоодог! Тэр Эзэний хоёр дахь ирэлтийг хүлээн авахын баяр хөөрт автах яг тэр мөчид цагдаагийн ахлах тэдэн дээр ирж, ямар нэгэн цуглаанд оролцох эсвэл номлол хийхгүй байхыг санууллаа. Тэрээр ялангуяа Зүүний Аянгыг номлодог хэнийг ч мэдээлэх ёстой хэмээн сануулж, Дун Жиншиньд сэтгэлийн түгшүүр нэмэв. Үүний дараа Дун Жиншинь ах эгч нарыг удирдан эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажлыг судалж байна гэдгийг пастор нь олж мэдэх үедээ мөн тэдэнд саад болж, хоригложээ. Сатаны хүчний төөрөгдөл болон зөрчилтэй нүүр тулснаар Дун Жиншинь залбирал, эрэл хайгуул, нөхөрлөлөөр дамжуулан шашны ертөнцийн пастор болон ахлагчдын үнэн төрхийг тодорхой харж чадах боловч ах эгч нарыг хөтлөн үнэн замыг үргэлжлүүлэн судалдаг ба нөхөрлөл хийлгэж, эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы ажлыг гэрчлүүлэхийн тулд Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы хүмүүсийг урьдаг. Эцэст нь Төгс Хүчит Бурханы айлдсан үгс бол үнэхээр Бурханы дуу хоолой бөгөөд Тэр бол Бурханы илрэлт гэдгийг хүн бүр хүлээн зөвшөөрдөг. Хүн бүрийн сэтгэл маш их хөдөлжээ: Төгс Хүчит Бурханы үгс ямар сайхан дуу хоолой вэ!

Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүс дагалдагч нартаа “Хэрэв Би явж та нарт байр бэлдвэл, Би дахин ирээд та нарыг Өөртөө авна; Би хаана байна, та нар мөн тэнд байна.” (Иохан 14:3) хэмээн амласан. Тэрээр мөн, “Аянга зүүнээс цахилж, баруун зүгт ч гэсэн гялбадаг шиг; хүний Хүүгийн ирэлт нь ч мөн тийм байх болно.” (Матай 24:27) гэж зөгнөсөн билээ. Эцсийн өдрүүдэд, Өөрөө амлаж, урьдчилан хэлсэнчлэн Бурхан дахин бие махбодтой болж дэлхий ертөнцийн Зүүн зүг болох Хятадад, Есүсийн хийсэн золин аврах ажлын суурин дээр үгийг ашиглан шүүлт, гэсгээлт, байлдан дагуулалт болон авралын ажлыг хийхээр бууж ирсэн. Үүгээр, “Шүүлт Бурханы гэрээс эхэлнэ” мөн “Чуулгануудад хандаж Сүнсний хэлснийг чихтэй бүхэн сонсог!” гэсэн Библийн зөгнөл биеллээ олдог. Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажил Нигүүлслийн эрин үеийг төгсгөж Хаанчлалын эрин үеийг эхлүүлсэн. Төгс Хүчит Бурханы хаанчлалын сайн мэдээ Хятадын эх газарт хурдацтай тархсан учраас Төгс Хүчит Бурханы Чуулган бий болсон юм.

Дэлгэрэнгүй Үзэхhttps://mn.godfootsteps.org/

Жонг Шин бол Хятадын эх газар дахь нэгэн гэр сүмийн номлогч. Тэр олон жилийн туршид Эзэний итгэгч байсан бөгөөд ХКН-ын баривчилгаа, хавчлагаас болж үргэлж зовдог байсан юм. ХКН-ыг үзэн ядах нь улам гүнзгийрсэн бөгөөд ХКН бол өөрийгөө Бурханы эсрэг тавьдаг Сатаны дэглэм гэдгийг тэр аль хэдийн тодорхой олж харжээ. Сүүлийн жилүүдэд Зүүний Аянгын чуулганыг ХКН-ын засгийн газар болон шашны ертөнц зэрлэгээр буруутган, баривчилж, хавчиж байгааг тэр олж харсан билээ. Гэвч түүний гайхлыг төрүүлсэн зүйл бол Зүүний Аянга ялагдаагүйгээр үл барам, харин ч эсрэгээрээ улам бүр цэцэглэж байгаа явдал бөгөөд иймээс Жонг Шин энэ тухай эргэцүүлэн бодож эхэлжээ: Зүүний Аянга нь Эзэний илрэл болон ажил мөн үү? Тэр, ХКН ба шашны ертөнцийнхний Зүүний Аянгыг буруутган хэлж буй үг худал, цуурхал болохыг олж мэдээд, асуудлын үнэнийг олохоор, ах эгч нарыгаа удирдан Зүүний Аянгыг судлах болсон билээ. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганд гэрчлэл хийсэн хүмүүсийн нөхөрлөлийг сонсоход Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн үг үнэн бөгөөд эдгээр үг Бурханы дуу хоолой, Төгс Хүчит Бурхан бол эргэн ирсэн Эзэн Есүс мөн гэдгийг ихэнх нь баталсан юм. Гэвч Төгс Хүчит Бурханы Чуулганыг ХКН-аас зэрлэгээр дарж, хавчиж байгаа явдал, мөн шашны ертөнцийн пасторууд, ахлагчдын зүгээс ирж буй бүдүүлгээр үл тоомсорлосон байдал, буруутгалыг харсан зарим хүмүүс будилж эхэлдэг: Төгс Хүчит Бурханы ажил бол үнэн зам, тэгвэл энэ нь яагаад улс төрийн хүч ба шашны ертөнцийн бүдүүлэг үл тоомсорлолт ба буруутгалын эсрэг явна вэ? Төгс Хүчит Бурханы үгийг уншиж, Төгс Хүчит Бурханы Чуулганд гэрчлэл хийдэг хүмүүсийн нөхөрлөлийг сонсоод ах эгч нар, хүн төрөлхтөн Бурханыг үл тоомсорлодгийн үндсэн шалтгааныг ойлгож, Тэнгэрийн Хаанчлалд хүрэх зам яагаад ийм аюултай байдгийн учрыг олсон ба ХКН-ын сатаны дэглэм болон шашны ертөнцийн удирдагчдын үнэнийг үзэн ядаж, Бурханыг эсэргүүцдэг мөн чанарыг ялган харах болсон байна. Жонг Шин зэрэг хүмүүс Сатаны нөлөөний хүлээс, хязгаарлалтыг шийдэмгийгээр хаяж, эцсийн өдрүүдийн Төгс Хүчит Бурханы ажлыг хүлээн зөвшөөрч, Бурханы сэнтийн өмнө жинхэнээсээ буцаж ирсэн юм.

Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүс дагалдагч нартаа “Хэрэв Би явж та нарт байр бэлдвэл, Би дахин ирээд та нарыг Өөртөө авна; Би хаана байна, та нар мөн тэнд байна.” (Иохан 14:3) хэмээн амласан. Тэрээр мөн, “Аянга зүүнээс цахилж, баруун зүгт ч гэсэн гялбадаг шиг; хүний Хүүгийн ирэлт нь ч мөн тийм байх болно.” (Матай 24:27) гэж зөгнөсөн билээ. Эцсийн өдрүүдэд, Өөрөө амлаж, урьдчилан хэлсэнчлэн Бурхан дахин бие махбодтой болж дэлхий ертөнцийн Зүүн зүг болох Хятадад, Есүсийн хийсэн золин аврах ажлын суурин дээр үгийг ашиглан шүүлт, гэсгээлт, байлдан дагуулалт болон авралын ажлыг хийхээр бууж ирсэн. Үүгээр, “Шүүлт Бурханы гэрээс эхэлнэ” мөн “Чуулгануудад хандаж Сүнсний хэлснийг чихтэй бүхэн сонсог!” гэсэн Библийн зөгнөл биеллээ олдог. Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажил Нигүүлслийн эрин үеийг төгсгөж Хаанчлалын эрин үеийг эхлүүлсэн. Төгс Хүчит Бурханы хаанчлалын сайн мэдээ Хятадын эх газарт хурдацтай тархсан учраас Төгс Хүчит Бурханы Чуулган бий болсон юм.

Дэлгэрэнгүй Үзэхhttps://mn.godfootsteps.org/


Бие махбодтой болсноор дамжуулан Бурхан Өөрийн ажлыг хийх шаардлага

2018 оны 06-р сарын 16 Нийтэлсэн Отгонцэцэг Туяанаа

Бурхан бие махбодтой болох нь завхарсан хүн төрөлхтнийг аврахад илүү ач тустай гэж яагаад хэлдэг вэ? Бурхан бие махбодтой болохын хэрэгцээ ба үндсэн ач холбогдлыг юунаас харж болох вэ? Төгс Хүчит Бурхан ийнхүү хэлдэг, “Хүний махан бие Сатанаар ялзруулагдаж, хамгийн их сохорч, гүн гүнзгий хорлогдсон. Бурхан махбодоор биечлэн ажилладагийн хамгийн үндсэн шалтгаан нь, Түүний авралын бай нь махан биеэс бүтсэн хүн бөгөөд бас Бурханы ажилд саад хийхийн тулд Сатан хүний махан биеийг ашигладагаас болдог. Сатантай тулалдах тулаан нь чухамдаа хүнийг байлдан дагуулах ажил бөгөөд үүний зэрэгцээ хүн бас Бурханы авралын бай юм. Ийнхүү бие махбодтой болсон Бурханы ажил чухал билээ. Сатан хүний махан биеийг ялзруулж, хүн Сатаны биелэл болсон ба Бурханд ялагдах зүйл болсон. Ийм байдлаар Сатантай тулалдах, хүн төрөлхтнийг аврах ажил газар дэлхий дээр болдог бөгөөд Сатантай тулалдахын тулд Бурхан хүн болох ёстой. Энэ бол хамгийн бодитой ажил юм” (Үг нь Махбодоор Илэрсэн).

Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүс дагалдагч нартаа “Хэрэв Би явж та нарт байр бэлдвэл, Би дахин ирээд та нарыг Өөртөө авна; Би хаана байна, та нар мөн тэнд байна.” (Иохан 14:3) хэмээн амласан. Тэрээр мөн, “Аянга зүүнээс цахилж, баруун зүгт ч гэсэн гялбадаг шиг; хүний Хүүгийн ирэлт нь ч мөн тийм байх болно.” (Матай 24:27) гэж зөгнөсөн билээ. Эцсийн өдрүүдэд, Өөрөө амлаж, урьдчилан хэлсэнчлэн Бурхан дахин бие махбодтой болж дэлхий ертөнцийн Зүүн зүг болох Хятадад, Есүсийн хийсэн золин аврах ажлын суурин дээр үгийг ашиглан шүүлт, гэсгээлт, байлдан дагуулалт болон авралын ажлыг хийхээр бууж ирсэн. Үүгээр, “Шүүлт Бурханы гэрээс эхэлнэ” мөн “Чуулгануудад хандаж Сүнсний хэлснийг чихтэй бүхэн сонсог!” гэсэн Библийн зөгнөл биеллээ олдог. Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажил Нигүүлслийн эрин үеийг төгсгөж Хаанчлалын эрин үеийг эхлүүлсэн. Төгс Хүчит Бурханы хаанчлалын сайн мэдээ Хятадын эх газарт хурдацтай тархсан учраас Төгс Хүчит Бурханы Чуулган бий болсон юм.

Дэлгэрэнгүй Үзэхhttps://mn.godfootsteps.org/

Шүүлтийн ажлыг Өөрөө хийхийн тулд эцсийн өдрүүдэд Бурхан бие махбодтой болсон гэдгийг Зүүний Аянга гэрчилдэг. Гэхдээ Хуулийн эрин үе дэх Бурханы ажил нь Мосег ашиглан хийгдсэн юм. Тэгвэл эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажил хүмүүсийг ашиглан үүнтэй адилхан байдлаар хийгдэж болохгүй гэж үү? Яагаад Бурхан Өөрөө бие махбодтой болж, үүнийг хийх хэрэгтэй байдаг юм бэ? Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлдэг “Шүүлтийн ажил бол Бурханы Өөрийнх нь ажил юм, иймд үүнийг Бурхан Өөрөө аяндаа хийх ёстой; хүн үүнийг Түүний оронд хийж чадахгүй. Шүүлт бол үнэнээр дамжуулан хүмүүсийг байлдан дагуулах явдал тул энэ ажлыг хүмүүсийн дунд хийхийн тулд Бурхан махбод болсон дүрээр гарч ирэх нь тодорхой юм.” (Үг нь Махбодоор Илэрсэн).

Зүүний Аянга |Төгс Хүчит Бурханы Чуулган бол эргэн ирсэн Эзэн Есүс - сүүлчийн өдрүүдийн Христийн Төгс Хүчит Бурхан Хятад дахь ажлын улмаас үүсэн бий болсон юм. хэн нэгэн хүн байгуулаагүй билээ.Христ бол үнэн, зам, амь. Бурханы үгийг уншаад та Бурхан гарч ирснийг харах болно.

Дэлгэрэнгүй Үзэхhttps://mn.godfootsteps.org/


Бурханд олон жилийн турш итгэж, Эзэний ирэлтийг хүлээн Эзэн Есүсийн төлөө үргэлж уйгагүй шаргуу ажиллаж, сэрэмжтэй байсан учраас шашны олон пасторууд болон ахлагчид, Эзэн ирэх үедээ тэдэнд гарцаагүй илчлэл өгөх болно гэж итгэдэг. Энэ үзэл бодол нь Бурханы ажлын талаарх баримтуудтай нийцдэг үү? Бурхан махбод болох үедээ хүнд гарцаагүй илчлэл өгөх үү? Төгс Хүчит Бурхан ийнхүү хэлдэг, “Хүн Бурханы шинэ ажлыг анхааралтай судалдаггүй мөн үүнийг даруухнаар хүлээн зөвшөөрдөггүй; харин ч хүн басамжилсан хандлага баримталж, Бурханы илчлэл болон удирдамжийг хүлээж байдаг. Бурханы эсрэг тэрсэлдэг, эсэргүүцдэг хүний ааш авир ийм биш гэж үү? Ийм хүмүүс яаж Бурханы зөвшөөрлийг хүртэж чадах юм бэ?” (Үг нь Махбодоор Илэрсэн).

Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүс дагалдагч нартаа “Хэрэв Би явж та нарт байр бэлдвэл, Би дахин ирээд та нарыг Өөртөө авна; Би хаана байна, та нар мөн тэнд байна.” (Иохан 14:3) хэмээн амласан. Тэрээр мөн, “Аянга зүүнээс цахилж, баруун зүгт ч гэсэн гялбадаг шиг; хүний Хүүгийн ирэлт нь ч мөн тийм байх болно.” (Матай 24:27) гэж зөгнөсөн билээ. Эцсийн өдрүүдэд, Өөрөө амлаж, урьдчилан хэлсэнчлэн Бурхан дахин бие махбодтой болж дэлхий ертөнцийн Зүүн зүг болох Хятадад, Есүсийн хийсэн золин аврах ажлын суурин дээр үгийг ашиглан шүүлт, гэсгээлт, байлдан дагуулалт болон авралын ажлыг хийхээр бууж ирсэн. Үүгээр, “Шүүлт Бурханы гэрээс эхэлнэ” мөн “Чуулгануудад хандаж Сүнсний хэлснийг чихтэй бүхэн сонсог!” гэсэн Библийн зөгнөл биеллээ олдог. Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажил Нигүүлслийн эрин үеийг төгсгөж Хаанчлалын эрин үеийг эхлүүлсэн. Төгс Хүчит Бурханы хаанчлалын сайн мэдээ Хятадын эх газарт хурдацтай тархсан учраас Төгс Хүчит Бурханы Чуулган бий болсон юм.

Дэлгэрэнгүй Үзэхhttps://mn.godfootsteps.org/

“Сүсэг бишрэлийн нууц” киноны клип: Хүний Хүүгийн ирэлтийн нууц

2018 оны 06-р сарын 15 Нийтэлсэн Отгонцэцэг Туяанаа

Эзэний эргэн ирэлтийн тухай ярьвал, Эзэн Есүс ийнхүү хэлсэн: “Тиймээс та нар ч бас бэлэн бай: учир нь та нарын бодоогүй цагт хүний Хүү ирнэ” (Лук 12: 40). “Учир нь тэнгэрийн нэг хязгаараас нөгөө хязгаар хүртэл цахилдаг аянга шиг; хүний Хүү ч бас Өөрийн өдөртөө тийнхүү байх болно. Гэхдээ тэр эхлээд олон зовлон туулах ёстой бөгөөд энэ үеийнхэнд гологдоно” (Лук 17:24-25). Эдгээр зөгнөл нь “хүний Хүү ирэх” эсвэл “хүний Хүүгийн ирэлтийг” дурддаг, тэгвэл “хүний Хүүгийн ирэлт” гэдэг нь яг юу гэсэн үг вэ? Ямар байдлаар Эзэн Есүс эргэн ирэх вэ? Энэхүү богинохон кино нь та нарт үнэнийг илчлэх болно.

Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүс дагалдагч нартаа “Хэрэв Би явж та нарт байр бэлдвэл, Би дахин ирээд та нарыг Өөртөө авна; Би хаана байна, та нар мөн тэнд байна.” (Иохан 14:3) хэмээн амласан. Тэрээр мөн, “Аянга зүүнээс цахилж, баруун зүгт ч гэсэн гялбадаг шиг; хүний Хүүгийн ирэлт нь ч мөн тийм байх болно.” (Матай 24:27) гэж зөгнөсөн билээ. Эцсийн өдрүүдэд, Өөрөө амлаж, урьдчилан хэлсэнчлэн Бурхан дахин бие махбодтой болж дэлхий ертөнцийн Зүүн зүг болох Хятадад, Есүсийн хийсэн золин аврах ажлын суурин дээр үгийг ашиглан шүүлт, гэсгээлт, байлдан дагуулалт болон авралын ажлыг хийхээр бууж ирсэн. Үүгээр, “Шүүлт Бурханы гэрээс эхэлнэ” мөн “Чуулгануудад хандаж Сүнсний хэлснийг чихтэй бүхэн сонсог!” гэсэн Библийн зөгнөл биеллээ олдог. Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажил Нигүүлслийн эрин үеийг төгсгөж Хаанчлалын эрин үеийг эхлүүлсэн. Төгс Хүчит Бурханы хаанчлалын сайн мэдээ Хятадын эх газарт хурдацтай тархсан учраас Төгс Хүчит Бурханы Чуулган бий болсон юм.

Дэлгэрэнгүй Үзэхhttps://mn.godfootsteps.org/

Бурханы хоёр удаагийн бие махбод бололт нь хоёулаа “Христ бол үнэн, зам, амь” гэдгийг гэрчилдэг. Яагаад Христ бол үнэн, зам, амь гэж хэлдэг вэ? Эзэн Есүсийг дагасан элч нар болон агуу сүнслэг хүмүүс ч бас олон зүйлийг, хүнд асар их ашиг тустай зүйлсийг хэлсэн, тэгвэл тэдгээр нь яагаад үнэн, зам, амь биш юм бэ? Энэ хоёр талын хоорондох ялгааг бид хэрхэн ойлгох ёстой вэ?

Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүс дагалдагч нартаа “Хэрэв Би явж та нарт байр бэлдвэл, Би дахин ирээд та нарыг Өөртөө авна; Би хаана байна, та нар мөн тэнд байна.” (Иохан 14:3) хэмээн амласан. Тэрээр мөн, “Аянга зүүнээс цахилж, баруун зүгт ч гэсэн гялбадаг шиг; хүний Хүүгийн ирэлт нь ч мөн тийм байх болно.” (Матай 24:27) гэж зөгнөсөн билээ. Эцсийн өдрүүдэд, Өөрөө амлаж, урьдчилан хэлсэнчлэн Бурхан дахин бие махбодтой болж дэлхий ертөнцийн Зүүн зүг болох Хятадад, Есүсийн хийсэн золин аврах ажлын суурин дээр үгийг ашиглан шүүлт, гэсгээлт, байлдан дагуулалт болон авралын ажлыг хийхээр бууж ирсэн. Үүгээр, “Шүүлт Бурханы гэрээс эхэлнэ” мөн “Чуулгануудад хандаж Сүнсний хэлснийг чихтэй бүхэн сонсог!” гэсэн Библийн зөгнөл биеллээ олдог. Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажил Нигүүлслийн эрин үеийг төгсгөж Хаанчлалын эрин үеийг эхлүүлсэн. Төгс Хүчит Бурханы хаанчлалын сайн мэдээ Хятадын эх газарт хурдацтай тархсан учраас Төгс Хүчит Бурханы Чуулган бий болсон юм.

Дэлгэрэнгүй Үзэхhttps://mn.godfootsteps.org/

Нигүүлслийн эрин үед Бурхан бие махбодтой болж, хүн төрөлхтнийг золин аврахаар ирсэн Эзэн Есүс болсон бөгөөд Иудейн Фарисайчууд, Эзэн Есүс бол ердөө хүн гэж хэлсэн юм. Эцсийн өдрүүдэд Бурхан бие махбодтой болж, Өөрийнхөө шүүлтийн ажлыг хийхээр ирсэн Төгс Хүчит Бурхан болсон бөгөөд шашны ертөнцийн пасторууд болон ахлагчид ч бас Төгс Хүчит Бурхан бол ердөө хүн гэж хэлсэн, тэгвэл энд юу болоод байна вэ? Гадна талаасаа, бие махбодтой болсон Бурхан нь жирийн, энгийн хүн гэж харагддаг. Гэхдээ Түүний дотор Бурханы Сүнс амьдардаг; Тэр үнэнийг илэрхийлж, Бурханы дуу хоолойг илэрхийлж, Бурханы ажлыг хийх чадвартай, тэгвэл бие махбодтой болсон Бурхан нь хүн үү эсвэл Бурхан уу?

Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүс дагалдагч нартаа “Хэрэв Би явж та нарт байр бэлдвэл, Би дахин ирээд та нарыг Өөртөө авна; Би хаана байна, та нар мөн тэнд байна.” (Иохан 14:3) хэмээн амласан. Тэрээр мөн, “Аянга зүүнээс цахилж, баруун зүгт ч гэсэн гялбадаг шиг; хүний Хүүгийн ирэлт нь ч мөн тийм байх болно.” (Матай 24:27) гэж зөгнөсөн билээ. Эцсийн өдрүүдэд, Өөрөө амлаж, урьдчилан хэлсэнчлэн Бурхан дахин бие махбодтой болж дэлхий ертөнцийн Зүүн зүг болох Хятадад, Есүсийн хийсэн золин аврах ажлын суурин дээр үгийг ашиглан шүүлт, гэсгээлт, байлдан дагуулалт болон авралын ажлыг хийхээр бууж ирсэн. Үүгээр, “Шүүлт Бурханы гэрээс эхэлнэ” мөн “Чуулгануудад хандаж Сүнсний хэлснийг чихтэй бүхэн сонсог!” гэсэн Библийн зөгнөл биеллээ олдог. Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажил Нигүүлслийн эрин үеийг төгсгөж Хаанчлалын эрин үеийг эхлүүлсэн. Төгс Хүчит Бурханы хаанчлалын сайн мэдээ Хятадын эх газарт хурдацтай тархсан учраас Төгс Хүчит Бурханы Чуулган бий болсон юм.

Дэлгэрэнгүй Үзэхhttps://mn.godfootsteps.org/